TRAJNIMI – Mbajtja e Kontabilitetit në Praktikë & DEKLARIMET TATIMET – Hotel SIRIUS

TRAJNIMI – Mbajtja e Kontabilitetit në Praktikë & DEKLARIMET TATIMET – Hotel SIRIUS

Pjesëmarrësit në kete trajnim do të aftësohen në mënyrë praktike në mbajtjen e kontabilitetit dhe regjistrimeve kontabel në librat e blerjes, shitjes dhe arkes përmes shembujve dhe plotësimin e deklaratave tatimore si ato mujore, tre mujore dhe vjetore përmes ushtrimeve praktike për format e bizneseve të vogla, të mesme dhe të mëdha. Trajnimi do të bazohet krejtësisht në praktikë.

Të gjithë pjesëmarrësit në këtë trajnim do të çertifikohen.

Pjesëmarrësit në trajnim do të përfitojnë tri programe falas të cilat shërbejnë për mbajtjen e kontabilitetit.

Afati i fundit për aplikim 05 SHKURT 2020
Data: 06, 07 & 08 SHKURT 2020
Koha: 17:00 deri 19:30 h
Vendi: Hotel SIRIUS
Çmimi për tërë trajnimin është 70 €

Për të marrë pjesë në këto trajnime, ju lutem plotësoni të dhënat tuaj në këtë link: https://bit.ly/2zcZfLyLigjëruesit në këtë trajnim janë eksperte, Profesor me mbi 10 vite përvoj pune në fushën e Financave dhe Kontabilitetit.

Të gjithë pjesëmarrësit në këtë trajnim do të çertifikohen.

Pjesëmarrësit në trajnim do të përfitojnë tri programe falas të cilat shërbejnë për mbajtjen e kontabilitetit.

Afati i fundit për aplikim 05 SHKURT 2020
Data: 06, 07 & 08 SHKURT 2020
Koha: 17:00 deri 19:30 h
Vendi: Hotel SIRIUS
Çmimi për tërë trajnimin është 70 €

Për të marrë pjesë në këto trajnime, ju lutem plotësoni të dhënat tuaj në këtë link: https://bit.ly/2zcZfLy

Leave a Reply

Your email address will not be published.