Trajnimi “Mbajtja e Kontabilitetit në Praktikë dhe Deklarimet Tatimore” – Pejë

RAJNIMI “Mbajtjen e Kontabilitetit në Praktikë dhe Deklarimet Tatimore” në Pejë.Pjesëmarrësit nga ky trajnim do të përfitojnë njohuri të mjaftushme për të mbajtur kontabilitetin dhe për të bërë regjistrimet dhe deklarimet TATIMORE si dhe plotësimin e Pasqyrave Financiare vetë pa pasur nevoje për asistencë nga dikush tjetjër.

👉

 Aftësohu për të mbajtur kontabilitetin nga përvoja praktike e një kontabilisti + 10 vite përvoj pune.

👉

 Çmimi për këtë trajnim është 80€

👉

 Përfito 3 programe falas për mbajtjen e kontabilitetit.

👉

 Përfito Certifikat.

👉

 Afati për aplikim është 17 qershor 2021Për të marrë pjesë në ketë trajnim ju duhet të plotësoni Aplikacionin: http://www.yellow-rks.com/apliko-online/

Leave a Reply

Your email address will not be published.