Trajnimi: “Mbajtja e Kontabilitetit në Praktikë dhe Deklarimet”

Trajnimi: “Mbajtja e Kontabilitetit në Praktikë dhe Deklarimet” – Hotel SIRIUS

Pjesëmarrësit në trajnim do të aftësohen në mënyrë praktike në mbajtjen e kontabilitetit dhe stimulimin e plotësimit të deklaratave tatimore për biznese të vogla dhe të mëdha. Trajnimi do të bazohet krejtësisht në praktikë. Deklarimi i tatimeve do të kryhet përmes sistemit elektronik EDI, duke raportuar për Biznese Individuale, SHPK, (IS, IL, QS, QL), Deklarimet vjetore (PD, CD), etj.

Të gjithë pjesëmarrësit në këtë trajnim do të çertifikohen.

Mëso kontabilitetin në praktikë nga përvoja e ekspertëve të kontabilitetit dhe përmes programit!

Për të aplikuar në këtë trajnim ju duhet të plotësoni aplikacionin online në: goo.gl/neiqr4 deri me dt. 03 tetor 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.