Trajnimi ONLINE “Mbajtja e Kontabilitetit dhe Plotësimi i Deklaratave Tatimore”

TRAJNIMI ONLINE “Mbajtjen e Kontabilitetit dhe Deklarimet Tatimore”.

Pjesëmarrësit nga ky trajnim do të përfitojnë njohuri të mjaftushme për të mbajtur kontabilitetin dhe për të bërë regjistrimet dhe deklarimet TATIMORE si dhe plotësimin e Pasqyrave Financiare vetë pa pasur nevoje për asistencë nga dikush tjetjër.

👉Aftësohu për të mbajtur kontabilitetin nga përvoja praktike e një kontabilisti + 15 vite përvoj pune.

👉 Çmimi për këtë trajnim është 30€

👉 Përfito 3 programe falas për mbajtjen e kontabilitetit.

👉 Përfito Certifikat.

👉 Afati për aplikim është 27 janar 2023 Për të marrë pjesë në ketë trajnim ju duhet të plotësoni Aplikacionin:
http://www.yellow-rks.com/apliko-online/ See less