Njoftim / ftesë për klientet ekzistues dhe të rinjë

Yellow Training Center me + 10 vite eksperiencë në fushën e menaxhimit të financave, këshillave tatimore dhe mbajtjes së kontabilitetit për klientët e saj që kanë biznese ose deshirojnë të fillojnë ndonjë biznes të ri, ofron:

⏳ Regjistrimin e Biznesit,

📚 Mbajtjen e Librave të Kontabilitetit,

📝 Plotësimin e Deklarimeve Tatimore,

📋 Përpilimin e Pasqyrave Financiare,

🧮 Konsulencë Financiare dhe Fiskale,

📊 Analiza e Pasqyrave Financiare,

📉 Vlerësimi i Biznesit dhe Parashikimet Financiare,

👨‍🏫 Trajnimin dhe Pergatitjen e Stafit për Mbajtjen e Kontabilitetit.

🗂 Administrimin dhe Renditjen e Dosjeve të Kontabilitetit.

📂 Përpilimi i Kontratave (të shërbimeve me kontraktor, të puntorëve, të qirasë, etj.)

📞+383 (0) 44 260 053,

📩 info@yellow-rks.com

🌍 www.yellow-rks.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.