Materialet

Gjatë ketij projektit “Orientimin në Karrierë i të Rinjëve dhe Edukimi i Vazhdushëm”, kemi planifikuar për të mbledhur materialeve të rëndësishme për edukim në Karrierë dhe këto materiale do ti shpërndajm për pjesëmarrsit në trajnim.