Sponsori IM

Bëhu kompania e parë që sponsoron trajnimet në Yellow Training Center, shfrytëzo ofertën promocionale “SPONSORI IM”.
– Vendos llogon dhe webfaqen e kompanisë tuaj në sllajdet e trajnimeve tona,
– Vendos banarin në klasë gjatë trjanimit,
– Promovo biznesin tuaj para pjesëmarrësve në 15 min, apo
– Shite produktin tuaj para pjesëmarrësve në trajnim.

Pjesëmarrësit në trjanimet tona janë profilet e ndryshme: student, kontabilist, menaxhera, bankiera, ndërmarrës etj.