Konsulencë

Yellow Training Center  ofron shërbime profesionale për çdo biznes, individ apo specialist të fushës ekonomike, që nga themelimi i bzinesit e deri në mbyllen e tij, duke filluar nga:

  • Shërbime të Financave;
  • Shërbime të Analizave Financiare;
  • Shërbime të Kontabilitetit;
  • Shërbime të Këshillave profesionale për financa dhe kontabilitet;
  • Shërbime të Tatimeve dhe Kontributeve;
  • Shërbime të tjera;
  • Shërbime për hapjen e një biznesi të ri;
  • Likuidimi i shoqërive tregtare (bizneseve)