Projekti për karrierë – Komuna e Prishtinës

Trajnimi FALAS “Orientimin në Karrierë i të Rinjëve dhe Edukimi i Vazhdushëm” i financuar nga Komuna e Prishtinës | Drejtoria për Rini & Sport. Edukimi në karrierë është një koncept i ri dhe shumë i rëndësishëm për të rinjtë tanë.

Për sa kohë që Karriera është rruga e individit gjatë edukimit dhe punës. Për të qenë të suksesshëm në studime dhe punën e tyre, të rinjët kanë nevojë për trajnim dhe informacion të vazhdueshëm për trendet e tregut të punës dhe punësushmërin.

Qëllimi i këtij projekti në Orientimin e të rinjëve drejt Karrierës së suksesshme janë: –

  • 12 sesione të trajnimeve dhe këshillimeve në karrierë për të rinjët prej moshës 16 – 25 vjet nga Komuna e Prishtinës;
  • Mysafirë-folës nga fusha e arsimit dhe e biznesit si leksione motivuese për të rinjët;
  • 3 video-trajnime për të mësuar Orientimin në Karrierë që publikohen në kanalin Youtube të OJQ Yellow; –
  • Krijimi i një vegëze ku të rinjët do të kenë mundësi për të krijuar CV dhe Letrën Motivuese Online;
  • Ofrimin e materialeve të rëndësishme për edukim në Karrierë.

Për të marrë pjesë në këtë trajnim ju lutem plotësoni formen e aplikimit: https://bit.ly/3qxvOhg