Krijoni Letrën Motivuese

Është krijuar vegëza ku të rinjët do të kanë mundësin për të krijuar Letër Motivuese të tyre përmes aplikacionit softwerik, pasi ti kenë rënditur të gjitha informatat e kërkuara ju mund të gjeneroni letrën Motivuese në formatin PDF ose Word.