Krijoni CV tuaj


Është krijuar vegëza ku të rinjët do të kanë mundësin për të krijuar CV profesionale te tyre përmes aplikacionit softwerik, pasi ti kenë rënditur të gjitha informatat e kërkuara ju mund të gjeneroni CV in ne formatin PDF ose Word.